22 Фев

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДНК-Лабораторія

Ліцензія МОЗ України серія АА № 511560

Перелік Аналізів 01.02.2018 г.

Код аналіза ; аналіз

Ціна, грн.

Код аналіза ; аналіз

Ціна,грн.

1.0 Загальні клінічні дослідження

2.2 Показники ліпідного обміну

8 Глікований гемоглобін

150,00

412 Холестерин

30,00

10 Розгорнутий аналіз крові (формула)

80,00

413 Тригліцериди

30,00

11 Група крові, резус фактор

42,00

414 Ліпопротеїди фракціонно вш\нш\нш

75,00

13 Спермограма

250,00

2.4 Мікроелементи

14 Загальний аналіз сечі

70,00

418 Фосфор неорганічний

34,00

15 Сеча по Нечипоренку

70,00

419 Залізо

34,00

22 Копрограма

100,00

420 Кальцій

34,00

23 Кал на приховану кров

100,00

422 Магній

34,00

24 Яйцеглист

100,00

3.1 Гормони

25 Кал на ентеробіоз

100,00

205 Інсулін(Beckman Coulter,USA)

200,00

1.1 Цитоморфологічні та культуральні дослідження

207 С-Пептид

167,00

5 Мікроскопія секрету передміхурової

70,00

224 Кортизол (Beckman Coulter,USA)

159,00

6 Мікроскопія еякуляту

70,00

226 Кортизол в добовій сечі

159,00

7 Мікроскопія виділень з уретри

70,00

240 СТГ (гормон росту)

117,00

12 Мазок урогенітальний

70,00

3.2 Гормони тиреоідні

16 Цитологічне дослідження

95,00

200 T4 загальний (тіроксин загальний)

109,00

18 Цитологічний мазок Папаніколау

134,00

201 ТТГ(тіреотропний гормон)

109,00

19 Трихомона (культур.метод ІnPouch)

668,00

202 Т3 (трийодтіронин загальний)

109,00

2.0 Біохімічні дослідження

203 Antih Tg (антитіла до тіреоглобуліну)

125,00

409 Сечовина

30,00

204 Тіреоглобулін(Beckman Coulter,USA)

142,00

410 Креатинін

30,00

206 Паратіреоідний гормон (DRG)

117,00

411 Сечова кислота

30,00

237 Free Т3(трийодтіронин вільний)

117,00

415 Глюкоза сироватки крові

40,00

238 Free T4(тіроксин вільний)

117,00

249 Індекс Нома (інсулін/глюкоза)

240.00

416 Альфа-амілаза

30,00

239 АТПО (антитіла до тиреопероксидази)

167,00

417 Проба Реберга (клиренс креатиніна)

100,00

3.3 Гормони статеві

424 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

34,00

210 ФСГ (Beckman Coulter,USA)

142,00

426 Коагулограма (протромбін.час/ індекс)

50,00

211 ЛГ(лютеїнизуючийгормон)

142,00

427 Коагулограма (АЧТЧ)

50,00

212 Прогестерон (Beckman Coulter,USA)

142,00

428 Коагулограма (фібріноген)

50,00

213 Естрадіол 17В(Е2) (Beckman Coulter)

142,00

429 Коагулограма (тромбіновий час)

50,00

214 Пролактін (Beckman Coulter,USA)

142,00

430 Коагулограма (МНО індекс)

50,00

215 Тестостерон (Beckman Coulter,USA)

142,00

431 Білкові фракції (протеїнограма)

167,00

220 Естріол вільний (Beckman Coulter)

175,00

433 Глюкозотолерантний тест

109,00

221 Статевийглобулінозв.глобулін (АСБ)

142,00

434 Креатинкіназа (СК)

30,00

225 17-Оксипрогестерон

159,00

435 Ліпаза (BioSystems)

50,00

227 Антимюллерів гормон(Beckm. Coulter)

668,00

436 Мікроальбумін/креатинін (сеча)

184,00

246 Дигідроепіандростерон (DHEAS)

142,00

2.1.Печінкові проби

248 Тестостерон вільний

200,00

400 Білірубін загальний

30,00

3.4 Гормони моніторінга вагітності

401 Білірубін прямий

30,00

216 Альфа-фето протеїн

167,00

402 АСТ (аспартатамінотрансфераза)

30,00

219 ХГЧ загал. β-субодиниця(з розвед.).

184,00

403 АЛТ (аланінамінотрансфераза)

30,00

223 ХГЧ загал. β-субодиниця (без розвед.)

184,00

404 Лужна фосфатаза

30,00

232 РАРР білок (моніторінг вагітності)

200,00

405 Тимолова проба

30,00

3.4 Гормони моніторінга вагітності

406 Гама-глутамилтрансфераза ГТП

30,00

235 ХГЧ (вільна β-субодиниця)

200,00

407 Білок

30,00

502 Пренатальн.скринінг Iтрим.+PRISCA

334,00

408 Альбумін

30,00

503 Пренатальн.скринінг IIтрим.+PRISCA

384,00

425 Холінестераза

34,00

504 Скринінг дефект.нерв.трубки(PRISCA)

142,00

Код аналіза ; аналіз

Ціна,

грн.

Код аналіза ; аналіз

Ціна,

грн.

3.5 Гормони онкомаркери

171 Ревматоїдний фактор Ig G+M+A

59,00

217 PSA total (Beckman Coulter,USA)

217,00

172 С-реактивний білок кільк.

100,00

218 PSA total/free (BeckmanCoulter,USA)

300,00

173 Антистрептолізин-о (АСЛ-О)

50,00

228 СА 19-9(онкомаркер підшлун з-зи)

217,00

190 (АМА-М2)Антимітохондріальні ант.

217,00

229 СА 15-3 (онкомаркер молочної залози)

200,00

252 С-реактивний білок у розведенні

100,00

230 РЕА (Онкомаркер загальний)

167,00

231 СА-125 (онкомаркер яєчників)

234,00

4.6 Легеневі захворювання

243 СА 72-4(онкомаркер шлунка)

317,00

30 ПЛР. Mycobacter tuberculosis

100,00

245 НЕ 4 (онкомаркер рака яєчників)

668,00

83 ПЛР.Chlamydia pneumoniae

67,00

250 Індекс Рома (НЕ4/Са 125)

85 ПЛР.Mycoplasma pneumoniae

100,00

3.6 Імунологічні дослідження

140 Антитіла до туберкулезу А+М+G

75,00

315 Імунограма

784,00

141 Антитіла IgG доMycoplasma pneumoniae

100,00

316 Імунограма розширена

918,00

142 Антитіла IgG доChlamydia pneumoniae

100,00

317 Додаткові функціональні тести

317,00

196 Антитіла IgМ доMycoplasma pneumoniae 70

150,00

4.1 Герпетична інфекція (HSV)

197 Антитіла Ig М доChlamydia pneumoniae

75,00

47 ПЛР. Герпес 7 тип

67,00

4.7 Гельмінти

48 ПЛР. Герпес 8 тип

67,00

153 Антитіла Ig G до анізакід

100,00

59 ПЛР.Герпес HSV1/2 типування

100,00

160 Антитіла IgG+M+A до лямблій

67,00

69 ПЛР.Герпес HSV1/2 без типування

75,00

161 Антитіла IgG до трихінел

67,00

81 ПЛР.Герпес HHV 6 тип

67,00

162 Антитіла IgG до токсокар

67,00

86 ПЛР.Varicella zoster

84,00

163 Антитіла IgG до опісторхів

67,00

120 Антитіла IgG до НSV 1,2

67,00

164 Антитіла IgG доEchinococcus granulosus

67,00

121 Антитіла IgМ до НSV 1,2

67,00

198 Антитіла IgG до аскарид

109,00

133 Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL)

150,00

4.9 Гастроентерологічні захворювання

134 Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL)

159,00

180 Антитіла IgG+А+М до Helicobacter p.

92,00

176 Антитіла Ig G до вірусу HSV -1

142,00)

177 Антитіла Ig G до вірусу HSV-2

142,00

31 ПЛР. Helicobacter p.

134,00

178 Антитіла Ig G до Герпесу 6 типу

92,00

5.1 Вірусні гепатити

179 Антитіла Ig G до Герпесу 8 типу

92,00

70 ПЛР.Гепатит А (RT-PCR )

134,00

186 Антитіла Ig M до HSV — 1

159,00

71 ПЛР.Гепатит В (ДНК-технологія)

142,00

187 Антитіла Ig M до HSV — 2

159,00

72 ПЛР.Гепатит С

142,00

4.2 Цитомегаловірусна інфекція (СМV)

60 ПЛР.Цитомегаловірус CMV

67,00

74 Генотипування HCV(RT-PCR )

417,00

122 Антитіла IgG до CMV

67,00

75 ПЛР.Гепатит D(RTPCR )

100,00

123 Антитіла IgМ до CMV

67,00

76 ПЛР.Гепатит G (джи) (RTPCR )

100,00

4.3 Токсоплазма,Краснуха(T.gondii,Rubella)

77 ПЛР.Гепатит TTV

100,00

82 ПЛР.Toxoplasma gondii

67,00

97 ПЛР Інтерлейкін 28В

234,00

87 ПЛР.Rubella (RT-PCR)

150,00

100 НВsAgавстралійский антиген

67,00

101 Антитіла IgG доHBsAg

67,00

124 Антитіла IgG доToxoplasma gondii

67,00

102 Антитіла IgG доHBcorAg

67,00

125 Антитіла IgМ Toxopl.Gondii

67,00

103 Антитіла Ig M доHВcorAg

67,00

129 Антитіла IgМ до червонички (Rubella)

67,00

104 HВe-Ag

67,00

130 Антитіла IgG до червонички (Rubella)

67,00

105 Антитіла Ig G доHВeAg

67,00

4.4 Інфекційний мононуклеоз

80 ПЛР.ЕпштейнБарр EBV Real-Time

67,00

110 Антитіла Ig G+М до гепатиту С

67,00

126 Антитіла IgМ до Епшт.Барр(EBVVCA)

67,00

111 Антитіла Ig М до гепатиту С

67,00

127 Антитіла EA IgG Епшт.Бар.(EBV)

67,00

112 Імуноблотінг гепатиту (coreAg/Ns3/Ns4/Ns5)

167,00

128 Антитіла IgG Епшт.Бар.(EBNA)

67,00

113 Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV)

67,00

175 Антитіла IgG до Епшт.Барр(EBVVCA)

92,00

114 Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV)

67,00

4.5 Системні аутоімунні захворювання

116 Антитіла Ig G+М до гепатиту Д(HDV)

67,00

131 Антитіла до 2ланцюгової ДНК

75,00

7111 ПЛР.Гепатит В кількіст. RealTime 300

517,00

132 Антитіла до 1ланцюгової ДНК

75,00

7211 ПЛР.Гепатит С кількіст. RealTime

751,00

136 Антитіла до фосфоліпідів Ig М (ORG)

142,00

137 Антитіла до фосфоліпідів Ig G(ORG)

142,00

154 ANA (антинуклеарні антитіла)

209,00

Код аналіза ; аналіз

Ціна,

грн.

Код аналіза ; аналіз

Ціна,

грн.

6. Статеві захворювання

4.8 Алергія

32 ПЛР бак. флори (Фемофлор)

835,00

135 Гліадін Ig G

67,00

49 ПЛР.Ureaplasma parvum

67,00

158 Грибкові антигени IgE (8 типів)

300,00

159 Бактеріальні антигени Ig E (8 типів)

300,00

165 Побутова алергія Ig E (8 типів)

501,00

52 ПЛР.Ureaplasma species(urealit/parvum)

67,00

167 Пилкова алергія Ig E (8 типів)

501,00

53 ПЛР.Mycoplasma hominis

67,00

170 Імуноглобуліни IgE(маркер алергії)

167,00

54 ПЛР.Mycoplasma genitalium

67,00

174 Харчова алергія Ig E (16 типів)

918,00

55 ПЛР.Trichomonas vaginalis 60

67,00

1581 Грибкові антигениIg E (1 алерген)

75,00

56 ПЛР.Gardnerella vaginalis

67,00

1591 Бактеріальні антигени Ig E (1 алерген)

75,00

57 ПЛР.Neisseria gonorrhoeae

67,00

1651 Алергія Ig Eпобутова (1 алерген)

75,00

58 ПЛР.Candida albicans

67,00

1652Алергія Ig Eпобутова (2 алергена)

150,00

61 ПЛР.Папіломавірус HPV16/18тип

75,00

1653 Алергія Ig Eпобутова (3 алергена)

225,00

62ПЛР.ПапіломавірусHPV33/35/39/45тип

109,00

1654 Алергія Ig Eпобутова (4 алергена)

300,00

63ПЛР.Папіломавірус31/56/59/52/58/66тип

109,00

1655 Алергія Ig Eпобутова (5 алергенів)

375,00

64 ПЛР.Папіломавірус HPV 6/11тип

75,00

1656 Алергія Ig Eпобутова (6 алергенів)

450,00

67 ПЦР.Candida(albicans+crusei+glabrata)

84,00

1657 Алергія Ig Eпобутова (7 алергенів)

525,00

143 Антитіла IgG до Ureaplasma urealiticum

67,00

1671 Пилкова алергія Ig E (1 алерген)

75,00

144 Антитіла IgG до Mycoplasma hominis

67,00

1672 Пилкова алергія Ig E (2 алергена)

150,00

145 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis

67,00

1673 Пилкова алергія Ig E (3 алергена)

225,00

146 Антитіла IgА до Chlamydia trachomatis

67,00

1674 Пилкова алергія Ig E (4 алергена)

300,00

147 Антитіла IgМ до Chlamydia trachomatis

67,00

1675 Пилкова алергія Ig E (5 алерген)

375,00

148 Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis

67,00

1676 Пилкова алергія Ig E (6 алергенів)

450,00

149 Кардіоліпіновий антиген ( VDRL.)

50,00

1677 Пилкова алергія Ig E (7 алергенів)

525,00

150 Антитіла до Люіс IgG

59,00

1701 Імуноглобуліни Ig E(півкількісний)

84,00

151 Антиспермальний (МАР) тест

217,00

1741 Харчова алергія Ig E Біовелл (1 алерген)

75,00

181 Антиспермальний (МАР) тест по крови

217,00

1742 Харчова алергія Ig E Біовелл (2 алергена)

150,00

155 Антитіла IgМ до Ureaplasma urealiticum

67,00

1743 Харчова алергія Ig E Біовелл (3 алергена)

225,00

156 Антитіла IgМ до Mycoplasma hominis

67,00

1744 Харчова алергія Ig E Біовелл (4 алергена)

300,00

157 Антитіла IgМ до Trichomonas vaginalis

67,00

1745 Харчова алергія Ig E Біовелл (5алергенів)

375,00

318 Генітальний скринінг 500,00 1746 Харчова алергія Ig E Біовелл (6 алергенів)
450,00

509 ПЛР Папілома вірус HPV (12 типів генотипування)

500,00

7. ДНК-дослідження інших захворювань

1747 Харчова алергія Ig E Біовелл (7 алергенів)

525,00

98 ПЛР Лактазна недостатність (ген МСМ 6)

109,00

1748 Харчова алергія Ig E Біовелл (8 алергенів)

600,00

7.1 Інфекційні захворювання

90 ПЛР.Staphylococcus aureus (MR1411)

109,00

92 ПЛР.Streptococcus spp.

84,00

95 ПЛР.Ентеровіруси(RT- PCR)

84,00

138 Антитіла IgG до коклюшу

142,00

139 Антитіла IgМ до коклюшу

142,00

182 Антитіла Ig G до Borrelia burg.,Afzelli,

Garinii

125,00

188 Антитіла Ig M до Borrelia burg.,Afzelli,

Garinii

159,00

194 Антитіла Ig G до вірусу корі

75,00

195 Антитіла Ig M до вірусу корі  67,00

Додаткові

438 Феретин

234,00

439 Трансферетин

200,00

440 ОЖСС

67,00

441 Цианокобаламін ( віт.В 12)

234,00

241  Вітамін D загальний (D2 + D3)  417,00

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цена,

грн.

Общий анализ крови с развернутой формулой (эритроц, гемогл, цв.показ, лейкоц, базоф,эозиноф, юн.палоч, палоч.ядер,сегментнояд, лимфоц,монац, СОЭ)

80,00

Тромбоциты, эритроциты

80,00

Гемоглобин

30,00

Лейкоциты

30,00

СОЭ

30,00

Анализ крови на сахар

40,00

Анализ крови на сахар с нагрузкой ( сахарная кривая)

130,00

Анализ крови на свертываемость

45,00

Анализ мочи общий

70,00

Анализ мочи по Нечипоренко

70,00

Анализ мочи по Зимницкому

70,00

Анализ мочи на сахар

40,00

Анализ мочи на ацетон

35,00

Белок в суточной моче

40,00

Анализ кала на копрограмму

100,00

Анализ кала на ентеробиоз

100,00

Анализ кала на яйца глистов

100,00

Анализ кала на дисбактериоз

200,00

Бакпосев

180,00

Дисбиоз

200,00

Соскоб на грибок(кожа)

60,00

Соскоб на грибок(ногти)

60,00

Соскоб на демодекоз (кожа)

60,00

Соскоб на демодекс (ресница)

60,00

Мазок из влагалища и цервикального канала ( жен.)

70,00

Мазок из уретры ( муж.)

70,00

Исследование секрета предстательной железы ( муж.)

70,00

Цитологическое исследование ( жен.)

95,00

Кольпоцитология

95,00

Мазок выделений из молочной железы (1 ед.)

70,00

Спермограмма

250,00

Посткоитальный тест

140,00

Мазок гормональный

95,00

Аспират

400,00

Микроскопия желчи 1 порция

70,00

Забор биоматериала

20,00

Назоцитограмма

80,00

Мазок на флору и грибы

70,00

Гистологическое исследование

250,00

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *