17 Июл

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

У чому полягає особливість  прийому лікаря акушера-гінеколога?

     В акушерстві питання діагностики стосується двох організмів – материнського і плодового, які представляють собою єдину біологічну систему. Якщо стан вагітної можна об’єктивно визначити за допомогою клінічних та параклінічних методів обстеження, то визначення стану плода має певні труднощі, зумовлені суб’єктивністю оцінки основних параметрів його життєдіяльності.
Одним із простих способів спостереження за розвитком вагітності є вимірювання висоти стояння дна матки, що дає можливість встановити відповідність розмірів матки теоретичному терміну. Цей метод діагностики називається гравідограма.

Для чого проводять визначення серцебиття плода методом аускультації

У випадках, коли стан вагітної або роділлі відповідає нормі і не потребує будь-якого втручання, саме стан плода має визначальне значення для подальшого ведення вагітності або родів. При цьому вкрай важливо адекватно, на експертному рівні, оцінити ситуацію, що, в свою чергу, є необхідною умовою для проведення правильного консультування і зваженого вибору оптимальної акушерської (перинатальної) стратегії і тактики ведення вагітності та родів. В сучасних умовах, крім загальноприйнятих, застосовуються високотехнологічні та високоінтелектуальні методи, такі як ультразвукова діагностика, ультразвукова доплерографія, кардіотокографія. Кожен з методів має свої важливі діагностичні задачі і можливості, які взаємно доповнюють один одного для комплексної характеристики єдиної біологічної системи: мати-плацента-плід.

Що включає консультування акушера-гінеколога в медичному центрі  «Велес»?

Консультування проводиться по основним питанням, що стосуються дітонародження і виникають майже у кожної подружньої пари, особливо у випадках акушерських або екстрагенітальних ускладнень:

  • Програма планування і підготовки до вагітності;
  • Правила поведінки під час вагітності;
  • Діагностика можливих вад розвитку плода;
  • Програма і правила обстеження під час вагітності;
  • Можливості визначення функціонального стану плода;
  • Розробка плану ведення родів.

Коли потрібно проводити ультразвукове сканування вагітної?

Зайвий раз проводити УЗД при вагітності не варто. Проте слід пам’ятати, що це єдиний достовірний і швидкий метод діагностики вагітності та її ускладнень на ранніх термінах. Проведення ультразвукового сканування в період вагітності з 11 тижнів до 13 тижнів 6 днів по методу fmf (fetal medicine fundation – фонд медицини плода) є обов’язковою складовою комплексного обстеження для проведення пренатальної діагностики на сучасному світовому рівні.
Наступне діагностичне сканування проводиться обов’язково в термін 20 тижнів. Здійснюється оцінка будови плода, його органів і систем, відповідності між розмірами плода та теоретичним терміном вагітності, а також оцінка плаценти і навколоплодових вод. Основними задачами наступних обстежень, кількість яких визначається індивідуально згідно наявної потреби і, як правило, дорівнює 2-3, є оцінка розмірів плода ї їх відповідності менструальному терміну вагітності та визначення функціонального стану матково-плацентарно-плодової системи. Саме для цього і проводиться вивчення циркуляції крові у різних судинах вище вказаної системи методом ультразвукової доплерографії.

Чому проводиться вивчення кровотоку в артерії пуповини

Основний клінічний інтерес представляє вивчення кровотоку в артерії пуповини, на основі чого робиться висновок про стан циркуляції крові у плаценті, яка здійснює під час вагітності дуже важливі функції по забезпеченню живлення і дихання плода, його захисту від зовнішніх впливів, виробленню специфічних гормонів і білків. Тривале порушення нормальної діяльності плаценти внаслідок різних факторів є причиною розвитку плацентарної недостатності. Цей патологічний стан часто супроводжує різні акушерські та екстрагенітальні ускладнення під час вагітності.

Чим небезпечна плацентарна недостатність?

При виявленні на ознак плацентарної недостатності за даними УЗД та доплерографії оцінка стану плода набуває особливого значення. Адже може розвиватися гіпоксія (кисневе голодування) плода, що може спричиняти пошкодження центральної нервової системи, насамперед, головного мозку майбутньої дитини. У найважчих випадках гіпоксія грозить загибеллю дитини в різні періоди вагітності, родів, новонародженості. Відповідно, при відсутності патологічних відхилень з боку вагітної або роділлі критерієм для визначення тактики ведення вагітності або родів залишається внутрішньоутробний стан плода. Таким чином, для вибору тактики ведення вагітності або родів (очікувальної, консервативної або оперативної) вкрай необхідним є правильно оцінити стан плода, тобто підтвердити або виключити наявність гіпоксії.
Лікування порушень або ускладнень під час вагітності проводиться після повного клінічного, лабораторного та апаратного обстеження вагітної і фетоплацентарного комплексу, консультацій суміжних спеціалістів при потребі, базується на принципах доказової медицини, демедикалізації вагітності і родів (відмови від рутинного застосування лікарських препаратів), обов’язкового співставлення ризику і користі лікування.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *